1.ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Müügitingimused kehtivad SunisFun.com e-poe klientide (edaspidi Klient) ja SunisFun .com omaniku Bellante OÜ (edaspidi SunisFun.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja SunisFun.com vahelisi suhteid SunisFun.com hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. SunisFun.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel sunisfun.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvivalikud esitatud tootevaates.

1.6. SunisFun.com ja Klient soovivad kaubelda SunisFun.com veebilehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. SunisFun.com e-poes tellimust vormistades ja makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAD

2.1. SunisFun.com e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta.

2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis.

2.3. Kliendisoodustused ei rakendu transpordile.

2.4 SunisFun.com jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui toode mis maksab 60 eur, on müügis 6 euroga, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

2.5Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.6 SunisFun.con jätab endale õiguse korrigeerida hindu ning teha transpordi kampaaniaid. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse vormistamise momendil.

3.TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista ost“ ning täita etteantud blokid vastavalt transpordiviisi valikule.

3.3 Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud kauba häireteta kohaletoimetamine. SunisFun.com ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

3.5 Peale vajutamist nupule „kinnita tellimus” saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnitus. Kuni tellimus ei ole kinnitatud, on tooted saadaval ka teistele klientidele.

3.6 Kui tellimuse kinnitust ei ole saabunud tunni aja jooksul, ei ole tellimus korrektselt vormistatud. Kliendi postkast on limiidi ületanud või on ekslikult sisestatud vale e-posti aadress.

3.7 Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi:

*ülekandega pangakontole

*pangalingiga

Peale makse sooritamist vajutage kindlasti nupule ”tagasi kaupmehe juurde”.

3.8 Kui klient ei ole tellimuse kinnituse alusel kauba eest tasunud 5 kalendripäeva jooksul, tellimus tühistatakse.

3.9 Müügileping loetakse sõlmituks kui klient on tellimuse eest tasunud ja raha on laekunud Bellante OÜ kontole tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluv summa.

4. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

4.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest

4.2 Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja avamata originaalpakendis. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted). Kui pakend on avamata ning kaup korrektne, tagastab Müüja Ostjale makstud raha. Müüja võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni Ostja on kauba tagastanud. (VÕL § 56).

4.3 14-päevane taganemisõigus ei kehti kauba puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga kosmeetika, parfüümid jne. VÕL § 53 lg 4 p1). Kauba puhul mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.
4.4 SunisFun com kannab kauba tagastusega seotud kulud juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
4.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@sunisfun.com 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
4.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

5. ISIKUANDMETE KAITSE JA TURVALISUS

5.1 SunisFun.com lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele, va transporditeenuse osutamiseks.
5.2 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka SunisFun.com poolne ligipääs.

5.3 SunisFun.com jätab endale õiguse saata Kliendile infot ja sooduspakkumisi kui Klient on tellinud uudiskirja.

6. MUUD TINGIMUSED

6.1 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja SunisFun.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest aktidest.

6.2 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui SunisFun.com e-poel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

7.LISAINFO

Kõiki SunisFun e-poe tooteid ja kampaaniaid puudutav info ja ettepanekud teie paremaks teenindamiseks on oodatud e-posti aadressil info@sunisfun.com

Tarnetingimused

Privaatsuspoliitika

Maksetingimused

Tagastustingimused


Uudiskiri

Otsi blogist

PAKU OMA HIND

Võimalus teha omapoolne hinnapakkumine. Paku selline hind mis tundub Teile mõistlik ja millega olete nõus selle toote ostma. Hinnapakkumise saab esitada tootelehel.